I Kapareland

– bland sjöfarare och badgäster i Norra Halland

kust_gottskar_1_1Res i spåren av kända och okända personligheter. Kapareland är en underhållande blandningar av historia, natur och kultur som levandegörs genom dramatisering av skådespelare.