Smögen/Fjällbacka

fjallFrån Smögenbryggans myller till Fjällbackas drottninglika skönhet. Turen mellan Smögen och Fjällbacka genom Sotenkanalen är otroligt vacker och mycket populär seglarled.