Dalslands Kanal

dalslandDalslandskanal består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar, fjordar och bileder som binder samman 12 km grävd/sprängd kanal. Kanalen anses vara en av de vackraste vattenvägarna i Europa.